Shërbimet Themelore të Sigurisë

ruajtjen statike dhe të lëvizshme që patrullojnë për mbrojtje fizike të pronës ose të hapësirës së siguruar.

Mbikëqyrjen Elektronike të Pronës

ofrimi i vëzhgimit elektronik të hapësirës dhe pronës së siguruar nga kompania private e sigurimit në pajtim me këtë ligj.

Sherbimet e Mbrojtjes së Afërt

krijimi dhe ruajtja e hapësirës së sigurt përmes përcjelljes dhe mbrojtjes së personit që sigurohet.

GROUP FOR SECURITY

1. Shërbimi themelor i sigurimit

2. Shërbimi i mbrojtjes së afërt

3. Shërbimet e sigurimit të tubimeve publike

4. Shërbimet e transportit të parave të gatshme (Shërbimet e TPG)

5. Shërbimet e vëzhgimit elektronik të pronës

 SHENIME

E licencuar nga Ministria e Puneve te Brendshme nga  Ligji për Shërbimet Private të Sigurisë nr.04/L004 dhe nenit 38 paragrafi 6 të Rregullores së Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës me nr. 09/2011.

  • montingmonting
  • modusmodus
  • gjakovegjakove
  • golden imperialgolden imperial
  • usaidusaid
  • siriussirius
  • sirius hotelsirius hotel

The first step is for parents to learn why missing 10 percent or more of the editing services school year is so detrimental to a child`s academic success in both the long and short term.